آدرس:

تهران، خیابان میرزای شیرازی روبروی پمپ بنزین پ 114 طبقه دوم

شماره تماس:

۰۲۱-۴۱۵۰۸

۰۲۱-۴۲۴۹۲۰۰۰

شماره فکس:

021-88036304

ایمیل:

info@bamaro.net

پیام های خود را برای مدیران سایت ارسال فرمایید